Плащания

Цени и начини на плащане

Всички цени на медовини в електронният магазин medovinabg.com са в български левове, с включен ДДС.

Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на "ЛДМ" ЕООД.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви а), б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

При извършване на плащания по банков път, Клиентът следва да използва следната банкова сметка:

IBAN: BG08UNCR70001522082216

BIC: UNCRBGSF

"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

"ЛДМ" ООД

"ЛДМ" ООД си запазва правото да променя цените в електронния магазин medovinabg.com по всяко време без предварително уведямяване на Потребителите.